V histórii Dobšinej je mnoho krásnych, vzácnych udalostí, okamihov, má mnoho osobností, ktoré preslávili svoje rodné mesto na celom svete.
Chceme sprístupniť čo najviac informácií, dokumentov zo života nášho zvláštneho baníckeho i remeselného mesta o ktorom sú prvé písomné zmienky z roku 1243.
Chceme zachrániť všetky pamiatky, exponáty, dokumenty, lebo všetko minulé má neoceniteľné hodnoty pre ďalšie generácie.
Chceme,aby obyvateľom boli regionálne dejiny blízke, aby ich dobre poznali a mali úctu k svojej histórii.

Banícke tradície zavŕšili turíčne sviatky v Dobšinej

Turíčna nedeľa sa niesla v znamení tradícií nášho mesta. Verejné oslavy tohto sviatku začali už o pol deviatej pred baníckym domom, kde sa zišli baníci bratstva Bruderschaft, ale aj široká verejnosť. Každý zo zúčastnených dostal po príchode od baníkov konvalinku a malé pohostenie. Po nástupe od baníckeho domu pokračoval sprievod pod zástavami a skríženými kladivami na čele s dychovou hudbou naprieč námestím a hlavnou ulicou. Na Zimnej ulici sa sprievod rozdelil pričom evanjelickí veriaci išli na slávnostné služby Božie do evanjelického kostola a katolícki sa zúčastnili na slávnostnej omši v katolíckom kostole. Zobraziť domkument »

Banícke združenie bilancovalo svoju činnosť

Baníckymi symbolmi – zástavou, kladivkami, ktoré majú 165 rokov, svietnikom, ládou a lopatou, vítala divadelná sála Kultúrneho domu v Dobšinej 21.05.2017 členov baníckeho spolku Bratstvo na výročnej schôdzi. Po zahájení schôdze si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov. Zobraziť domkument »

Plán podujatí na rok 2012

zobraziť dokument

Vyhodnotenie činnosti za kalendárny rok 2011

zobraziť dokument

Reményik Sándor

Zobraziť dokument

Národné kultúrne pamiatky mesta Dobšiná

Zobraziť dokument

Samuel Pellionis

Zobraziť dokument

Patent Józsefa (Jozefa) Gombosa, hlavného strojníka, občana Dobšinej, na elektrickú žehličku.

Zobraziť dokument

József Mikulík – advokát

Zobraziť dokument

Dátum objavenia svetoznámej „Dobšinskej ľadovej jaskyne“

Zobraziť dokument