V histórii Dobšinej je mnoho krásnych, vzácnych udalostí, okamihov, má mnoho osobností, ktoré preslávili svoje rodné mesto na celom svete.
Chceme sprístupniť čo najviac informácií, dokumentov zo života nášho zvláštneho baníckeho i remeselného mesta o ktorom sú prvé písomné zmienky z roku 1243.
Chceme zachrániť všetky pamiatky, exponáty, dokumenty, lebo všetko minulé má neoceniteľné hodnoty pre ďalšie generácie.
Chceme,aby obyvateľom boli regionálne dejiny blízke, aby ich dobre poznali a mali úctu k svojej histórii.